• Miałeś wypadek?
  • Twoje mienie uległo zniszczeniu?
  • Poniosłeś uszczerbek na zdrowiu?
  • Zakład ubezpieczeń nie wypłacił odszkodowania lub je zaniżył?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INS. CENTER Biuro Odszkodowań zostało powołane w 2005 r. dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków i innych zdarzeń losowych w celu uzyskania najwyższego należnego odszkodowania.

Występujemy w imieniu Naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeniowymi lub innymi podmiotami w sprawach dotyczących szkód majątkowych, komunikacyjnych i osobowych, niezależnie od tego, na jakim etapie procesu likwidacyjnego się one znajdują.

Zawsze staramy się zakończyć postępowanie i odzyskać należną kwotę na etapie przedsądowym, a przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową zapewniamy Państwu pełną obsługę prawną i w przeciwieństwie do innych Kancelarii nie ponoszą Państwo kosztów adwokackich (więcej w dziale „opłaty”).

Współpracujemy z najlepszymi prawnikami i biegłymi rzeczoznawcami mającymi wieloletnie doświadczenie w procesie likwidacji szkód oraz dysponującymi rozległą wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych.

Co oferujemy?

  • udzielamy darmowych konsultacji i porad w zakresie możliwości uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • zweryfikujemy i wycenimy wysokość odszkodowania,
  • zgłosimy szkodę i dopilnujemy jej likwidacji,
  • wystąpimy o zadośćuczynienie, rentę, koszty utraconych zarobków, zwrot kosztów leczenia
  • odzyskamy należne odszkodowanie wraz z odsetkami,
  • prowadzimy sprawy na drodze sądowej.

PAMIĘTAJ - 90% wypłacanych odszkodowań jest znacząco zaniżonych
Co dziesiąte należne odszkodowanie nie jest wypłacane